Faktaa pökäleestä

Mitä nuuska on?

Nuuskan TOP5 terveysriskiä suussa

Nuuska on terveytesi terminaattori!

Häh, eikö nuuska sovikaan urheilijoille?

Lopeta nuuskan käyttö ennen kuin se lopettaa sinut!

Mikä on nuuskan ja tupakan ero? - Terva. Nuuskan käyttäjänä et kehitä itsellesi tervakeuhkoja. Sen sijaan kehität itsellesi kaikki muut tupakan aiheuttamat sairaudet ja ongelmat.

älä klikkaa!

Nuuska sisältää jopa 20 kertaa enemmän nikotiinia kuin savukkeet. Nuuskan käyttäjän keskimääräinen nuuska-annos vuorokaudessa on noin 15 g. Annos sisältää nikotiinia noin 158 mg, mikä vastaa kokonaisesta tupakka-askista saatua määrää. Nuuskan käyttäjän nikotiinialtistus onkin vähintään yhtä suuri kuin tupakoitsijan. Nuuskan nopeasti esille tulevat terveyshaitat ovat pääasiassa paikallisia suussa nähtäviä limakalvovaurioita, ienmuutoksia ja hampaiden värjääntymisiä.

Mitä nuuska on?

Nuuska on suussa, ikenen ja posken limakalvon välissä tai kielen alla käytettävä, tupakkajauheesta tehty kostea möykky (suunuuska) tai nenään vedettävä kuiva tupakkajauhe. Maailmassa on monia erilaisia nuuskalaatuja, joista Suomessa käytetään lähinnä ruotsalaista nuuskaa (annospussiin pakattu nuuska tai irtonuuska).älä klikkaa!

Tätä et taatusti tietänyt nuuskasta!

Nikotiini imeytyy nuuskasta hieman hitaammin kuin tupakoidessa, mutta sen pitoisuus veressä säilyy kauemmin koholla kuin tupakoinnin yhteydessä. Nikotiinin lisäksi nuuska sisältää yli 2500 kemikaalia, joista 28 on syöpävaarallisia aineita. Nuuska valmistetaan jauhetusta tummasta, voimakkaasta tupakasta, ja siihen käytetään jopa 10-15 erilaista tupakkalajia. Tupakkakasvin sisältämistä myrkyistä myös mm. kadmiumia, lyijyä ja arsenikkia kulkeutuu lopulliseen tuotteeseen. Valmiissa nuuskassa on lisäksi radioaktiivisia aineita.

Nuuskan TOP5 terveysriskiä suussa:

Nuuska on terveytesi terminaattori!

Nuuskan käytön yhteydessä myrkyllisiä aineita imeytyy limakalvon läpi, ja niitä joutuu syljen mukana vatsaan. Nuuskan tärkeimmät yleisterveydelliset haittavaikutukset aiheutuvat sen sisältämän nikotiinin vaikutuksista sympaattiseen hermostoon ja verisuoniston toimintaan.

älä klikkaa!

Nikotiinin aiheuttamia haittavaikutuksia ovat:

Häh, eikö nuuska sovikaan urheilijoille?

Nuuskaaminen mielletään virheellisesti usein tupakointia vaarattomammaksi vaihtoehdoksi. Urheilijat eivät tiedosta varsinkaan sitä, että keskivertonuuskaaja saa päivittäin saman määrän nikotiinia kuin henkilö, joka polttaa tupakka-askin päivässä.

Useasti urheilijat myös väittävät, että nuuska auttaa heitä keskittymään ja parantaa siksi suoritusta. Jos näin olisi, nuuska olisi kiellettyjen aineiden listalla ja luokiteltaisiin dopingiksi. Kukaan ei kiellä kilpaurheilijoita käyttämästä nuuskaa - suorituskykyä saa heikentää mielensä mukaan.

Nuuskan nikotiini vähentää sydämen lyöntikapasiteettia. Tällöin fyysinen suorituskyky heikkenee, koska hapen ja ravintoaineiden pääsy kudoksiin ja soluihin huononee. Nikotiini aiheuttaa häiriöitä myös valtimoiden toimintaan. Nuuska voi hidastaa hermon johtumisnopeutta ja siten refleksejä. Lisäksi nuuskankäyttäjän lihaskestävyys ja lihasvoimat vähenevät sekä lihasmassa pienenee. Nuuskan käyttö kaksinkertaistaa vammautumisriskin fyysisissä harjoituksissa.

Lopeta nuuskan käyttö ennen kuin se lopettaa sinut!

Nuuskan aiheuttama riippuvuus on samankaltainen kuin tupakan: käytön lopettaminen on vaikeaa, ja sen älä klikkaa!käytöstä pidättäytyminenkin aiheuttaa vieroitusoireita. Nuuskaajista 75% sanoo, etteivät he pysty lopettamaan nuuskan käyttöä juuri nikotiiniriippuvuuden vuoksi.

Riippuvuus voi syntyä jo muutaman viikon kuluessa nuuskaamisen aloittamisesta. Lopettamisen onnistumiseksi on tärkeää tiedostaa ne tilanteet, joihin nuuskan käyttö liittyy. Näin tilanteita voi oppia välttämään ja hallitsemaan. Myös vieroitusoireden tiedostaminen on tärkeä osa lopettamispäätöstä. Koska samat psykososiaaliset tekijät selittävät tupakointia ja nuuskankäyttöä, tupakoinnin lopettamiseen tähtäävät ohjeet sopivat myös nuuskankäytön lopettamiseen.

Nuuskan käytön lopettamisen edut:

Apua tupakoinnin ja nuuskaamisen lopettamiseen saat Fressis.fi -sivuilta: www.fressis.fi

Takaisin etusivulle